Jdi na obsah Jdi na menu
 


*       Zákon dvanáctý
Negativní očekávání se vám splní hned a na sto procent. Kladná nikdy.
Komentář
Jestli se vám už dávno nenaplnilo žádné vaše očekávání, stačí pomyslet na něco obzvláště zlého. V následujícím okamžiku to na vás spadne jako lavina a rozmetá jako domek z karet všecko, co jste horko těžko nabyli. Ne, není to vůbec náhoda, že základních životních zákonů je právě třináct. Život tím chce jen zvýraznit to, co je člověku důvěrně známé už od narození – život je smrtelná choroba a zatím ještě nikdo z ní nevyvázl živý.
Příklad první
Jednou kozí maminka odešla do města ke kadeřníkovi a nechala kůzlátka doma. Kůzlátka napřed poslouchala v rádiu operu, ale když jim začali v břiše vyhrávat cikáni, vypnula rádio, aby šetřila elektrickou energií. Tu šel kolem vlček a zaslechl cikánskou muziku. Ale, ale, řekl si, tady je kůzlečí i s muzikou.
Zabouchal na dveře a takto se lísá ke kůzlatům: Kůzlátka, otevřete, já vás těch muzikantů v břiše zbavím. Neotvírejme mu, to je vlk a všechny nás sežere, pištělo nejmladší kůzle. Nemluv hlouposti, osopila se na ně ostatní kůzlata, protože už od hladu neviděla. To je přece Cápek, mámin přítel.
Když kůzlata otevřela a uviděla vlka, všechna se schovala za pec. Všechna, jenom to nejmladší kůzle si stouplo vítězoslavně doprostřed místnosti a zvolalo: Neříkalo jsem vám, že to je …
Příklad druhý
Pracovník Dežo Strašipták utrpěl zlomeninu pánve, zlomeninu klíční kosti, poranění hlavy a pohmoždění prstů na pravé ruce. K úrazu došlo následovně. Pan Strašipták opravoval štít střechy na rodinném domku. Materiál, potřebný na opravu, si vytahoval pomocí kladky, upevněné na střeše. Po skončení opravy poukládal zbývající materiál spolku s nástroji do vaničky a tu upevnil na kladku, přičemž druhý konec provazu předtím uvázal na zábradlí na balkonu. Potom sám sešel na balkon a odvázal provaz s úmyslem pomalu spustit vaničku dolů na zem. Ukázalo se však, že materiál ve vaničce je těžší než on sám.
Následkem fyzikálních zákonů ho to vytáhlo do vzduchu. Jak stoupal nahoru, srazil se s vaničkou, pohybující se opačným směrem. Výsledkem srážky byla zlomenina klíční kosti. Pan Strašipták ale provoz nepustil, a tak ho to nakonec vytáhlo až ke kladce, kde se mu pohmoždily dva prsty na ruce.
V téže chvíli narazila vanička na zem a vypadlo jí dno. Materiál se dírou vysypal, následkem čehož se váhové poměry změnily. Teď byl pan Strašipták těžší než prázdná vanička, a tak v důsledku fyzikálních zákonů začal padat směrem k zemi, zatímco vanička stoupala nahoru. Když pan Strašipták dopadl na zem, zlomil si pánev. O chvíli později se vanička nárazem na štít střechy rozbila a její trosky spadly panu Strašiptákovi na hlavu, kdy mu způsobily tržné rány.
Záznam o pracovním úrazu zapsal: Vojtěch Opatrný, bezpečnostní technik.
Příloha k záznamu o pracovním úrazu:
Po vyhodnocení pracovního úrazu byla přijata následující opatření:
1.    Pracovníci pacující s kladkou, musí mít na zádech ruksak s pískem, aby se zvýšila jejich pohotovostní hmotnost.
2.    Nádoby používané při práci s kladkou, musí být vybaveny bezpečnostní pojistkou, aby se v případě potřeby dal obsah nádoby ihned vypustit.
3.    Na kladce vždy musí sedět se sekyrou další pracovník, který v případě potřeby přesekne provaz.