Jdi na obsah Jdi na menu
 


    Čtyři slova, čtyři symboly, tak jak je známe i od našich slavnostních ohňů.
Dobro je podmínkou přátelství. Dobro by mělo být v každém skautovi, i proto zní náš příkaz: „Každý den alespoň jeden dobrý skutek.“ Dobro musí být v nás a jít z nás. Dobrý člověk je ten, kdo slouží pravdě – pravdě absolutní, pravdě nejvyšší, tak jak se k tomu zavazujeme ve svém skautském slibu. A nezapomínejme, že naše vlast má heslo: „Pravda zvítězí!“ Pravda je největší z ctností.
Krása – nemám na mysli krásu fyzickou ta je pomíjivá, ale krásu duše, která je věčná. „Krásný“ člověk je ten, kdo koná dobro, kdo slouží pravdě, kdo má své srdce na dlani, kdo má velké srdce, protože jen velké srdce dokáže předem chápat, protože jen ve velkém srdci je dostatek místa pro lásku. Láska to je přání něco dávat a jen velké srdce dokáže rozdávat štěstí, porozumění, dobro, laskavost. To, co vychází ze srdce, není nikdy směšné.
Čtyři různé slova, čtyři různé symboly a přesto jeden celek, přesto spolu úzce souvisí a spojí-li se v duši člověka, je to krásné a naše snažení směřuje k tomuto cíli – být ušlechtilý, žít a sloužit dobru, pravdě, kráse a lásce.
Každé naše konání nechť směřuje k sebepoznávání, pěstování dobra, pravdy, krásy a lásky. V duši ať nám stále sídlí klid a mír. Kdo nenajde klid v sobě, zbytečně jej bude hledat jinde. Nejprve musíme žít v míru sami se sebou, abychom mohli žít v míru i s druhými.
Ale nejen v lidech hledejme dobro, pravdu, krásu a lásku, nýbrž i v přírodě – od ní se můžeme mnoho učit – v ní můžeme poznat a najít skutečné dobro, pravdu, krásu a lásku.
Je dobrá ke všemu živému, co se v ní nachází.
Je pravdivá – dokonalá, předpokladem dokonalosti je pravda.
Je krásná ve všech svých podobách a svoji krásu navíc poskytuje všem, kdo o to stojí.
Lásku k ní nám oplácí stejnou mírou.
Proto v přírodě můžeme hledat cestu za dobrem, pravdou a krásou – správnou cestu životem.
 
Rolf